Sklepy, które dołączyły do Klastra

Łatwy dostęp do produktów regionalnych za pomocą regałów „Regionalnie” w partnerskich wybranych sklepach na terenie kraju i poza granicami.