Skip to content Skip to footer

"Regionalnie" - w grupie siła - produkty z tradycją.

Jednym z celów Klastra jest stworzenie grupy operacyjnej zrzeszającej rolników wytwarzających produkty spożywcze, dystrybuującej je Klientom końcowym. Poprzez stworzenie grupy operacyjnej zwiększymy rentowności, atrakcyjności i konkurencyjności oferty, oraz zmniejszymy negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Nazwa działania „Współpraca” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównymi członkami grupy ,, Regionalnie”w chwili obecnej są między innymi:

Lucyna Pachołek

Gospodarstwo prowadzone przez Lucynę Pachołek znajduje się w Tuszynie (powiat dzierżoniowski) To co wyróżnia to gospodarstwo to w pełni naturalny proces chowu zwierząt. W gospodarstwie gromadzi się obornik, który służy jako nawóz, następnie uprawia się  rośliny z przeznaczeniem na pasze. Gospodarstwo posiada własną ubojnię. To sprawia, że producent kontroluje cały proces powstawania oferowanych przez siebie produktów i minimalizuje liczbę pośredników w procesie od produkcji do dostarczenia klientowi gotowego produktu.

Zdobyte nagrody

2021 rok – 1 miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

2022 rok – finalista 28 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer roku

Andrzej Szczypka –

Gospodarstwo Rolne Szczypiorki posiada w swojej ofercie najlepsze warzywa, przetwory i produkty nabiałowe. W procesie upraw stosują naturalne nawozy organiczne takie jak obornik czy kompost. Do produkcji masła i serów używają tylko mleka od hodowanych przez siebie krów, które karmione są jedynie paszą pochodzącą z własnych upraw . Gospodarstwo Rolne Szczypiorki jako członek Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Sieci Dziedzictwa Kulturowego i wystawca ,,Polska Smakuje” jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych wybitnym osobowościom, które dzięki zaangażowaniu i jakości oferowanych produktów wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki naszego regionu

2019 rok – laureat nagrody ,,Orzeł Polskiego Rolnictwa”
2020 rok – wicemistrzowie AgroLigi Dolnośląskiej

2022 rok – finalista 28 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku

 

Planowane wyniki operacji:

W ramach realizacji operacji planujemy zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia poprzez usprawnienie procesów produkcji, dystrybucji i sprzedaży oferowanych produktów. Inne korzyści dla członków grupy :

  • Większy udział w cenie końcowej produktów,
  • Rozwój gamy produktów – co zwiększy rozwój gospodarstw,
  • Bezpośredni kontakt z klientem i możliwość wymiany uwag,
  • Dopasowanie produkowanego asortymentu do potrzeb rynku lokalnego i zapotrzebowania klientów.
  • Lepszy wpływ na środowisko i ekologię poprzez zastosowanie ekologicznych opakowań.
Klaster

Wszystkie działania Krajowego Klastra Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego podejmowane są w celu uzyskania wzrostu konkurencyjności lokalnych produktów rzemieślniczych. Poprzez wzrost innowacyjności metod produkcji i przetwarzania tych produktów, a także dzięki szeroko zakrojonym działaniom marketingowym zwiększamy świadomość konsumentów odnośnie jakości oferowanych przez nas wyrobów.

Kontakt

kontakt@regionalnie.eu
Telefon: 734 468 387
Sekretariat: 533 897 696

 
Tuszyn 51,  58-207 Tuszyn
woj. Dolnośląskie
REGON: 363093581
NIP: 8862989616


Regionalnie.eu © 2023. All Rights Reserved. | Pozytywne Relacje