Skip to content Skip to footer

Krajowy Klaster Świdnica, 06.01.2022

Produktu Regionalnego,

Lokalnego i Tradycyjnego

Adres 58-207 Tuszyn nr 51

 

Analiza oczekiwań i potrzeb konsumentów dotycząca realizacji operacji

 1. Analiza oczekiwań i potrzeb konsumentów

Analiza została przygotowana w oparciu o badanie rynku poprzez uczestnictwo w lokalnych jarmarkach, targach, dożynkach oraz rożnego rodzaju imprezach turystycznych. Nasz kanał sprzedaży będzie opierał się o dwa rodzaje klientów jest to konsument bezpośredni który będzie obsługiwany z pawilonów które zostaną kupione w ramach projektu oraz poprzez stworzoną w tym celu stronę internetową i poprzez udział w lokalnych wydarzeniach imprezach oraz jarmarkach. Drugi kanał dystrybucji to dolnośląskie hotele i restauracje które poszukują lokalnych produktów do wprowadzenia ich do menu oraz dalszej odsprzedaży. Poprzez uczestnictwo w powyższych wydarzeniach, nasi członkowie Klastra Regionalnie, zebrali wiele uwag mających wpływ na nasz wytwarzany produkt. Nasi obecni klienci jak i przyszli, zwracali nam uwagę głównie na dwie podstawowe cechy produktu tj, jakość jak i powiązanie z regionem w którym są produkowane. Jakość produktów wiąże się z wieloma aspektami min. wysoką jakością surowców, dbałością o procedury przy produkcji i właściwe przechowywanie. Takie produkty gwarantują wysoką jakość odżywczą jak i zdrowotną. Badani klienci wskazywali że ważne jest powiązanie produktu z danym regionem i tradycją. Zauważyliśmy że wracają trendy z poszukiwaniem produktów niszowych, regionalnych będących alternatywnych do produktów kupowanych powszechnie w sklepach. Ważnym elementem regionalizmu i przywiązania do danego terytorium czy kultury jest też miejsce płacenia podatków, a w ślad za tym budowa regionalnej gospodarki oraz powiązanie produkcji ze środowiskiem i jego współzależność. Dzięki stworzeniu krótkich łańcuchów dostaw skróceniu ulega transport oraz potrzeba tworzenia powierzchni magazynowych co jest ważnym elementem dbania o środowisko.

 1. Dostosowanie oferty grupy operacyjnej do oczekiwań i potrzeb rynkowych z zachowaniem przewagi nad konkurencją.

W dwudziestym pierwszym wieku istnieje globalizacja, lubimy szeroką dostępność produktów i wygodę zakupów. Poprzez powrót do krótkich łańcuchów dostaw wracamy do czasów gdy to klient zabiegał o produkt a nie tylko producent. Skróceniu ulegają kanały dystrybucji co pomaga na dostosowanie produktu pod klienta i jednocześnie daje mu pewność jakości i wykonania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom został stworzony Krajowy Klaster Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego. Nasza grupa składa się z 5 rolników o zróżnicowanych produktach by zaspokoić większą grupę konsumentów. A tworząc grupę pozwoliło nam to na wyeliminowanie pośredników. Zamierzeniem powołanego Klastra jest wspólna promocja i udoskonalenie kanałów dystrybucji oferowanych przez członków grupy produktów.

W ramach poszerzania dróg sprzedaży powstanie strona internetowa ze sklepem internetowych na którym będzie można zakupić produkty naszej grupy. Dzięki temu zwiększy się zasięg naszych produktów a co za tym idzie, rozwój naszej grupy co pozwoli na ulepszenie warsztatu produkcyjnego i jakościowego. Sprzedaż naszych produktów odbywać się również będzie na targowiskach, jarmarkach i imprezach okolicznościowych promujących regionalne produkty. Drugim kanałem dystrybucji będzie sprzedaż bezpośrednia do lokalnych restauracji i hoteli.

W ramach realizacji operacji planowany jest zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji poprzez usprawnienie procesów produkcji, dystrybucji i sprzedaży oferowanych produktów.

Inne korzyści dla członków grupy :

 • Większy udział w cenie końcowej produktów,

 • Rozwój gamy produktów – co zwiększy rozwój gospodarstw,

 • Bezpośredni kontakt z klientem i możliwość wymiany uwag,

 • Dopasowanie produkowanego asortymentu do potrzeb rynku lokalnego i zapotrzebowania klientów.

 • Lepszy wpływ na środowisko i ekologię poprzez zastosowanie ekologicznych opakowań.

W ramach projektu Krajowy Klaster Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego będzie oferował następujące produkty :

 1. Przetwory z owoców i warzyw

 2. Soki owocowe

 3. Dżemy

 4. Owoce suszone

 5. Konfitury, kompoty, owoce w zalewach

 6. Marynaty warzywne

 7. Oleje roślinne

 8. Mleko surowe

 9. Surowa śmietana

 10. Jajka

 11. Mięso wołowe i wieprzowe i jego świeże przetwory

 12. Mięso drobiowe

 13. Produkty mięsne

 14. Produkty mleczne

 15. Syropy owocowe

 16. Warzywa

Klaster

Głównym celem Krajowego Klastra Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego jest koordynacja działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, a także wzrostu innowacyjności metod produkcji i przetwarzania produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.

kontakt@regionalnie.eu
Telefon: 734 468 387
Sekretariat: 533 897 696

 
Tuszyn 51,  58-207 Tuszyn
woj. Dolnośląskie
REGON: 363093581
NIP: 8862989616

Social MEDIA

Regionalnie.eu  © 2023. All Rights Reserved. Pozytywne Relacje