Partnerzy

 • Urząd Marszałkowski
  Województwa Dolnośląskiego
  Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław
 • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław
 • Inspekcja Jakości Handlowej
  Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Ofiar Oświęcimskich 12 Wrocław